Říjen 2006

PODZIMNÍ POCHOD - 21.10.2006

22. října 2006 v 19:52 | Majka |  župní pochody
V sobotu 21. října 2006 uspořádala sokolská župa Dr. Bukovského tradiční podzimní pochod. Sraz byl v 08.35 hod. u vlakového nádraží ve Vyškově, odjezd autobusem byl stanovený na 08.45 hod. Od půl deváté už postávali před nádražím první nedočkaví účastníci pochodu. Sluníčko krásně svítilo (jak jsme ostatně v pozvánce slíbili) a tak se nás sešlo přes 70 (přesně 82). Jen tak tak jsme se všichni namačkali do autobusu. V Drnovicích a v Račicích jsme přibrali další zájemce. Během jízdy si každý rozmyslel, na kterou trasu se vydá. Výběr byl ze tří tras: nejkratší trasa měřila 10 km a vedla z Ruprechtova do Jedovnic, střední z Račic do Jedovnic - 12 km a nejdelší 16 km vedla z Račic do Jedovnic přes Liščí leč. V Račicích vystoupili zájemci o střední a dlouhou trasu, zbytek vystoupil v Ruprechtově a vydal se po modré značce do Rakoveckého údolí.
Pro představu přikládáme fotky krajiny a "chodců" z nejkratší 10 km trasy a společné fotky všech účastníků.
Nedočkavě čekáme na autobus ........ hurá, už jedeme!

Tábor R + D - VODNÍCI Z VŘESOVIC, 2006

17. října 2006 v 21:59 | Majka |  tábor T.J. Vyškov - R+D
Tábor "RODIČŮ + DĚTÍ" pořádá T.J. Sokol Vyškov už 11 let. Účastní se ho děti od jednoho roku až do osmi let se svými rodiči. Všichni jsou členové oddílu R+D, kteří pravidelně během cvičebního roku navštěvují cvičení a akce, které oddíl pořádá. Zájemců bývá více, než je kapacita tábora a tak se na některé, bohužel, nedostane.
Všichni táborníci bydlí ve stanech s podsadou, které se přizpůsobí dětem utvořením postele - letiště - přes celý stan. Rodiny dostanou podle potřeby více stanů. Na celý táborový pobyt je připraven program. Účastníci jsou rozděleni do 3 oddílů a celé dny si společně - děti a dospělí - hrají a soutěží. Děti si osvojí různé dovednosti a znalosti, poznají přírodu, naučí se v ní chovat a zvládnou základy táboření. Večer po uložení dětí si užijí pohody a zábavy i rodiče - při nočních táborácích a posezeních s kytarou.
O program a vlastně zajištění celého tábora se starají manželé Iva a Staňa Kaláškovi - vedoucí oddílu R+D. Dlouhé roky s nimi jezdí někteří vedoucí (bez nich si nikdo tábor neumí představit): Staník - Fňukna, Honza - Kossa, Peťa, Radek - Šaman, Zdenál, Alena atd. Letos bylo "střídání stráží" - přijela téměř nová parta. Ta dřívější má již "přerostlé" děti.
V kuchyni už deset let vládne "naše sluníčko" - kuchařka Boženka. Vyvařuje denně několik chodů a tak díky jí se táborníci vrací domů s nějakým tím kilem navíc.
V letošním roce tábor proběhl od 29. července do 5. srpna. Zúčastnilo se 28 dětí, 24 dospělých a 8 vedoucích. Každý rok má tábor svůj ráz a letos to byli VODNÍCI. Byly utvořeny 3 oddíly: Čochtani, Puškvorci a Čvachtíci, které navzájem mezi sebou soutěžily, hrály hry a předháněly se v různých výrobcích. Uvádíme něco z táborového programu.
Tvořivost - výroba gelových svíček, malování a vypalování hrníčků (na dušičky), vytvoření oddílových vlajek.
Osvědčené a oblíbené hry: zvířata, kolky, golf, skalní malby + kvíz pro dospělé, hledání pokladu, orienťák, drobné hry.
Velkolepá byla úvodní vodnická scénka, kdy se z rybníka vynořil vřesovický hastrman (ke spolupráci byl přizván potápěč). Nesmíme zapomenout na stezku odvahy - "čarodějnici", za kterou si děti chodí pro perníček. Pro dospělé pak uspořádání už tradičního "silvestra".
Přikládáme pár fotek z táborového dění.
Táborníci, oddíly, nástupy ...

ZZZ - sobota 14. října, RAČICE, 2006

15. října 2006 v 18:04 | Majka |  zálesácký závod zdatnosti
Župa Dr. Bukovského uspořádala v sobotu 14. října 2006 tradiční "Zálesácký závod zdatnosti".
Závod se konal v malebném okolí Račic za účasti 45 závodníků ve věku 1 - 15 let. Nejmladší závodníci měli kratší trasu a museli splnit spoustu úkolů - poznat zvířátka, vystřelit ze vzduchovky, uhádnout hádanku, hodit míčkem na cíl, navléct a zavázat tkaničky, zatlouct hřebík, určit druhy zeleniny atd. Na trase malé závodníky provázeli rodiče.
Starší děti měly trasu delší a náročnější. Také znalosti a dovednosti, které musely prokázat, byly těžší : střelba ze vzduchovky, hod na cíl, azimut, orientace mapy, poznávání rostlin, uzlování, šifry, morseovka, rozdělávání a druhy ohňů atd.
Po posezení u ohně a opečení špekáčků proběhlo vyhlášení výsledků a předání cen s diplomy.

župní zálesácký závod zdatnosti

11. října 2006 v 15:31 | Majka |  POZVÁNKY
Župa Dr. Bukovského
pořádá
ŽUPNÍ ZÁLESÁCKÝ ZÁVOD ZDATNOSTI
termín: 14. října 2006 (sobota)
místo: Račice a okolí
Účastníci budou nasměrováni od zastávky v Račicích na start závodu - lze využít linky IDSJMK č.157 odjezd z Vyškova 08.41 hod. ze stanoviště 10, návrat do Vyškova s odjezdem v 13,36 hod. z Račic. Auta budou parkovat poblíž zastávky - sokolovny.
čas:
09.05 - 09.20 hod - prezence
09.25 hod. - nástup, pokyny závodníkům
09.30 hod. - vlastní průběh přeborů
12.00 - 13.00 hod. - vyhodnocení, opékání špekáčků, posezení u ohně
kategorie:
I. kategorie - předškolní děti do 6 let
II. kategorie - mladší žactvo 7 - 10 let
III. kategorie - starší žactvo 11 -15 let
IV. kategorie - dorost 16 -18 let
oblasti znalostí:
orientace v terénu, práce s buzolou a mapou, šifrované zprávy, poznávání přírodnin, rozdělávání ohně, uzlování, zdolávání terénu a překážek, šplh, střelba ze vzduchovky, první pomoc, hádanky, tajenky aj.
s sebou:
Sportovní oblečení a vhodné obutí, v případě nepříznivého počasí pláštěnku, pokrývku hlavy, jídlo, pití a špekáček na opékání.
Závody proběhnou za každého počasí !!!
Srdečně zve župní náčelnictvo
Přikládáme pár fotek z loňského závodu ZZZ (Nemojany - Kutace).

Podzimní pochod 2006 - pozvánka

7. října 2006 v 19:39 | Majka |  POZVÁNKY
Podzimní pochod se uskuteční v sobotu 21. října 2006
Sraz: v 8.35 hod. na vlakovém nádraží ve Vyškově
Odjezd: v 8.45 hod. (autobusem)
Pěší trasy:
1) Ruprechtov - Rakovecké údolí - Jedovnice - cca 10 km
2a) Račice - Rakovecké údolí - Jedovnice -cca 12 km
2b) Račice - Rakovecké údolí - Liščí leč - Tipeček - Jedovnice -cca 16 km
Trasy vedou po lesních cestách (místy i zpevněných) krásnou přírodou.
Cena:
75,-- Kč nad 15 let
55,-- Kč děti 6 - 15 let
25,-- Kč děti do 6-ti let
S sebou: sportovní oblečení a pohodlnou obuv, jídlo, pití, pláštěnku a dobrou náladu.
Návrat: podle nálady a počasí do Vyškova do 17.00 hod.
NAZDAR v přírodě !
Eva
Kontakt: Eva Gütterová - župní vedoucí PP, tel.: 603 961 258
Přikládáme pár fotek přírody, kterou budeme procházet.