Říjen 2007

DEKOROVÁNÍ ŽUPNÍHO PRAPORU, 2007

28. října 2007 v 10:30 | Majka |  župa
V pátek 26. října v 15.00 hod. u sochy prezidenta T.G. Masaryka proběhla vzpomínková akce při příležitosti svátku Dne vzniku samostatného československého státu, který připadá na 28. října.
Pro všechny Sokoly župy Dr. Bukovského Vyškov to byla významná událost. Během pietního aktu zastupitelé města Vyškova starosta pan Petr Hájek a místostarosta pan Luboš Kadlec dekorovali nový župní prapor stuhou, kterou k této příležitosti pořídilo město Vyškov a věnovalo ji Sokolům.
Zastupitelům města Vyškova poděkoval jménem předsednictva výboru župy Dr. Bukovského župní náčelník, bratr Pavel Zacpal.

PODZIMNÍ POCHOD 20.10.2007

21. října 2007 v 19:52 | Majka |  župní pochody
Jak už bývá v naší župě zvykem, sešli se zájemci o pěkný podzimní výšlap v sobotu 21. října 2007 v 8.35 hod. u vlakového nádraží ve Vyškově. Protože počasí nebylo právě příjemné, přišli opravdu jen ti "skalní", kteří ví, že nejsou z cukru a že se tedy nerozpustí. Znovu se ukázalo, že sv. Petr fandí sokolíkům - přijeli jsme za Račice, sluníčko začalo prokukovat mraky a když jsme dorazili do Křtin, byla modrá obloha. Úplně bez mráčků nezůstala, ale nepršelo !!! (rozpršelo se, až jsme nastoupili do autobusu na zpáteční cestu).
Ve Křtinách jsme si prohlédli krásný kostel a rozešli se. Zájemci o delší 15 km trasu - Křtiny - Babice - Alexandrova rozhledna - U sedmi dubů - Adamov - Býčí skála - vystoupili kousek za Křtinami a pustili se do "polykání" km. Zbytek účastníků, který měl zájem o kratší (9 km) trasu - Babice - Alexandrova rozhledna - U sedmi dubů - Býčí skála - se svezl až do Babic nad Svitavou a za kostelem se vydal po zelené značce do krásně zbarvených listnatých lesů.
Všichni jsme se sešli v dobré náladě a uspokojeni krásnou procházkou u Býčí skály. Rozdělali jsme si oheň a opekli špekáčky. Měli jsme štěstí, že do jeskyní Býčí skály šla zrovna skupina jeskyňářů. Jejich šéf nám dovolil prohlédnout si velkou vstupní jeskyni a pověděl nám spoustu zajímavostí o objevení jeskyně, o archeologickém nalezišti paleolitického člověka a o tzv. halštatském pohřbu odkrytého J. Wanklem v roce 1872. Dověděli jsme se, že každý rok v květnu - kolem pouti ve Křtinách - bývají jeskyně přístupné veřejnosti. Takže pokud bude někdo z Vás mít zájem, přesné datum a podrobnosti se dovíte na web. adrese: www.byciskala.cz
A nyní pár fotek . Některé jsou společné, většina je z kratší trasy. Z 15 km trasy budou doplněny během tohoto týdne.

ŽUPNÍ JARNÍ POCHOD 2007 - PÁLAVA

15. října 2007 v 13:43 | Majka |  župní pochody
V sobotu 19. května 2007 uspořádal "Pobyt v přírodě" župy Dr. Bukovského tradiční jarní pochod. Tentokrát jsme navštívili, doposud nám neznámé území, Pálavu. Dvě trasy 8 a 15 km vedly krásnou krajinou s nesčetnými výhledy do okolí - Dolní Věstonice, Dívčí hrad, Děvín, Klentnice, Nový hrad a Dolní Věstonice.
Pochodu se zúčastnilo 25 dětí (od 2 - 16 let) a 53 dospělých ( do 80 roků). Počasí nám přálo, nálada byla báječná. Večer jsme se vrátili unavení, ale velice spokojení.

ŽUPNÍ ZÁLESÁCKÝ ZÁVOD ZDATNOSTI 2007

15. října 2007 v 11:27 | Majka |  zálesácký závod zdatnosti
V sobotu 6. října 2007 úspěšně proběhl "Župní zálesácký závod zdatnosti". Organizaci závodu si vzala na starost ses. Ilona Cahová, tělocvičná jednota Račice a OÚ Račice zabezpečil závod po finanční stránce. Náčelnictvo župy Dr. Bukovského touto cestou všem děkuje.
Závodu se zúčastnilo kolem 50 dětí od 3 - 16 let a asi 30 "dospěláků". Závodníci běhali několika km trať s velkým nasazením, na kontrolách prokazovali své znalosti a dovednosti (orientace mapy, azimut, uzly, ohně, zdravověda, poznávání rostlin, šifry, střelba ze vzduchovky, plížení atd.).
Dobu čekání na poslední závodníky a na vyhodnocení si účastníci zkrátili opékáním špekáčků, povídáním, pozorováním žab atd. Na závěr závodů vítězové dostali diplomy a sladké medile, všechny děti obdržely drobné dárky a sladkosti.

T. J. Sokol Lhota - TURNAJ V NOHEJBALU

13. října 2007 v 20:33 | Majka |  akce T. J. Sokol Lhota
Tělocvičná jednota Sokol Lhota uspořádala v sobotu 15. září 2007 již tradiční turnaj v nohejbalu. Zúčastnilo se 18 hráčů ze Lhoty, Rychtářova, Drnovic a Vyškova.

ŽUPNÍ VALNÁ HROMADA, 2007

11. října 2007 v 12:11 | Majka |  župa
12. dubna 2007 se v Sokolském domě konala župní valná hromada. Byly provedeny volby předsednictva župy pro nové volební období, seznámení s hospodařením a činností župy za rok 2006. Starosta župy br. Hübner a zástupce ČOS br. Ulrych předali ocenění ČOS - bronzové medaile - ses. Evě Šinoglové, br. Miroslavu Bendovi a Jaroslavu Novotnému.